לוחמים (נגד) שלום

חשיפת ההתכתבויות הפנימיות של פעילי ארגון 'לוחמים לשלום'

ארגון 'לוחמים לשלום' הוא ארגון שמאל רדיקאלי שהוקם בשנת 2005 בידי לוחמים ישראלים לשעבר ומחבלים פלסטינים משוחררים, שהצהירו כי הם מתנגדים לכיבוש ולאלימות.

מהמחקר עולה שהארגון מקיים לאורך השנים קשרים ושיתופי פעולה עם הרשות הפלסטינית ומוסדותיה, הוועדות העממיות ועוד. שיתופי פעולה שהולידו פרויקטים משותפים המשרתים את האינטרסים והאסטרטגיה של הרשות הפלסטינית.

שיתופי הפעולה עוסקים בנושא "הנורמליזציה"; הרשות הפלסטינית מתנגדת לשיתוף פעולה עם הארגון בטענה שהדבר משרת את ישראל, ואילו בארגון נאבקים להוכיח כי מטרתם היא אך ורק "התנגדות" לכיבוש.

ניתן לראות במסמכי האסטרטגיה של 'לוחמים לשלום' שקיים בארגון במשך השנים מתח בין מטרה להשגת הסכם שלום ואי אלימות, למטרה של סיום הכיבוש.

ההגדרה שניתנה על ידי ההנהלה היתה בשנת 2019: "תנועה שמובילה לסיום הכיבוש תוך התנגדות, שינוי עמדות ויצירת קהילה דו-לאומית. אנחנו רוצים להגדיל ולהרחיב את ההשפעה שלנו בשני העמים וברמה הבין-לאומית, למען מטרת העל שהיא סיום הכיבוש".

פעילי הארגון קיימו בשנת 2014 פגישה עם גנרל זיאד הב א-ריח, ראש הביטחון המסכל הפלסטיני (המקביל לשב"כ), גוף מודיעיני המופנה פנימה, לאוכלוסייה הפלסטינית, והחוצה, ריגול אחר ישראל. בסיכום הפגישה נכתב "ההערכה לתנועה ולדרך פעולותינו הובעה בפה מלא".

הארגון ביקש לייצר תיאום ושיתוף פעולה עם הביטחון המסכל. אחד הפעילים המרכזיים בארגון לאורך השנים הוא סגן אלוף בביטחון המסכל. פעיל זה אף היה אחראי מטעם הצד הפלסטיני בארגון על נושא אישורי הכניסה של פלסטינים מהארגון לפעילויות בישראל.

מהחומר עולה שעמדות הארגון הלכו והקצינו לאורך השנים. חלק מהעמדות גלויות וחלקן מוצגות בפומבי בצורה מעורפלת או חלקית בעוד שמהחומר שנחקר עולות עמדות רדיקאליות וברורות יותר.

פעילי הארגון תומכים בגלוי בזכות השיבה של הפלסטינים לתחומי ישראל. לאורך השנים פעילים מהארגון תועדו כשאינם בוחלים במעבר על החוק (לדוג': באמצעות הכנסת שב"חים), וטענו שהם רואים בעבירות על החוק כצעד לגיטימי במסגרת קמפיינים ופעילויות.

למרות העמדה המוצהרת של הארגון על התנגדות לאלימות, נראה כי מדובר בהגדרה סובייקטיבית. כך למשל בסמינריון של התנועה דנו הפעילים בשאלת האפשרות של עיצוב התודעה בישראל לכך שזריקת אבנים אינה מעשה אלים, תודעה שכבר קיימת ברשות הפלסטינית. יצויין כי לאורך השנים נרצחו ונפצעו ישראלים מזריקות אבנים.

חלק מפעילי התנועה מביעים תמיכה בBDS - חרם על ישראל וחלקם מתנגדים לו. כמו כן עולה כי הארגון פועל בזירה הבינלאומית, מדריך דיפלומטים ומפעיל לחץ בין לאומי על ישראל באמצעות פנייה לדיפלומטים ומנהיגים זרים מרחבי העולם.

לארגון יש בשנים האחרונות עובד גרמני מטעם ארגון AGEH של הכנסייה הקתולית השולחת מומחים לפרויקטים ברחבי העולם.

תנועת 'לוחמים לשלום' מצהירה שהיא תנועה דו לאומית שפועלת ארגונית עם נציגים פלסטינים וישראלים וקבוצות פעילות משותפות. יחד עם זאת מהחומר עולים חילוקי דעות קשים ואף סכסוכים בין הפעילים הפלסטינים והישראלים, אשר פעמים רבות אינם רואים עין בעין את הפעילות.

בנוסף עולה כי פעילים פלסטינים ניצלו את אירועי התנועה כגון סמינריון בירדן, לטובת הזמנת חברים אישיים שאינם קשורים לתנועה, על פני פעילים פלסטינים עמם היו מסוכסכים.

התנועה עברה משבר קשה באמצע שנת 2018 כאשר התברר כי מספר פעילים פלסטינים מרכזיים עברו לארגון אחר ולקחו עמם פעילים ותורמים של 'לוחמים לשלום'. בעקבות מצב זה מנכ"ל התנועה הפלסטיני התפטר מתפקידו.