תעשיית הכסף של המסתננים

האם משתלם להיות פליט בישראל?

תחקירני עד כאן נסעו עד אפריקה כדי לבחון מקרוב את תופעת הפליטים. 

ייתכן שמשתלם להיות פליט במדינת ישראל?