סיפורו של נידאל עטרי - אבו היית'ם

נידאל עטרי הוא המפקח על עסקאות המקרקעין במנהלת התיאום והקישור (מת"ק) רמאללה. הוא עובד חלק מהימים ברמאללה וחלק בשלוחות ברחבי יו"ש.

במהלך 2017 נעצר ע"י מנגנוני הביטחון הפלסטינים מספר פעמים. בפעם הראשונה נחטף מפתח ביתו בכפר דיר שרף הסמוך לשכם. עטרי שהה כשישים ימים במעצר ביריחו בתנאים קשים בסופם הובא למשפט ברש"פ, שוחרר ונעצר מיד בצאתו מבית המשפט.

סיבת המעצרהייתה חשד למעורבות במכירת קרקעות ליהודים וזיוף עסקאות מקרקעין, כפי שהעידו בבית המשפט, נידאל עטרי עצמו ומנהלו הישיר במנהל האזרחי, עוזי גילה.

על פי דו"ח מבקר המדינה מעצרו דווח למפקדי המנהל האזרחי, אך הם לא כינסו ישיבה לדון במעצר העובד שלהם כפי שמצופה. יותר מזה, מיד עם שיחרורו הוא קודם להיות מבקר העסקאות של כל יו"ש והפך למעשה לשמש 'צוואר בקבוק' לכל עסקאות המקרקעין שמטופלות במנהל האזרחי.

המחדל זועק לשמיים, ומבקר המדינה הצביע על כך ש'שום גורם במנהל האזרחי או גורם בטחוני אחר לא בחן את התוצאות וההשפעות הצפויות של מעצרו ואת האפשרות לזליגת מידע לרשות הפלסטינית'. על פי דבריו, עולה כי בכירים במנהל האזרחי מודעים היטב לזליגת מידע רגיש ביותר מפקידים במנהל האזרחי למנגנוני הביטחון הפלסטיני, השב"כ אף הוא מודע לכך שמדובר בכשל מבני של העסקת פלסטינים הנתונים למרות הרש"פ בתחום רגיש כל-כך, אך צה"ל טוען בתגובה כי לא היו דברים מעולם.

מדובר בתגובה שמנסה לעוות את המציאות, שכן בשל הקשיים שמערימה הרש"פ והאיומים שלה על מוכרי קרקעות פלסטינים, כל עסקה של מכירה בין פלסטיני לישראלי נערכת במספר שלבים. בשלב הראשון נדרש בעל הקרקע להוציא אישור מהמת"ק על הבעלות שלו, וכבר בשלב זה שמו מדווח למנגנוני הביטחון הפלסטינים, הרבה לפני שהעסקה מבשילה להעברת הקרקע לידיים יהודיות.

גם היום, ממשיך נידאל עטרי לשמש בתפקידו במנהל האזרחי, ותחת ידיו עוברות כל עסקאות המקרקעין לבדיקה. ממידע שבידינו עולה כי חשבונות הבנק שלו מעוקלים על ידי הרשות הפלסטינית מאז מעצרו בשנת 2017, ונראה שהוא חשוף להמשך ניצול מעמדו במנהל האזרחי ונהגישות שלו למידע רגיש ביותר על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים. ביקור בביתו של עטרי בכפר דיר שרף מעלה כי בשנים האחרונות "שודרג" ביתו של עטרי מבית מגורים סטנדרטי לבניין מרהיב על שטח עצום, שאינו תואם את ההכנסה שלו כפקיד במנהל האזרחי, וזה מעלה חשד לתשלום מכובד מצד הרשות הפלסטינית, עבור מסירת מידע מתוך המנהל האזרחי והמת"ק.

באוקטובר 2021 נעצר עטרי שוב על ידי מנגנוני הביטחון הפלסטינים, בשל עניינים הנוגעים לעבודתו כמבקר עסקאות של המנהל האזרחי. הוא נלקח לחקירה בשכם. לאחר מספר ימי חקירה נזקק לאשפוז רפואי ואושפז למשך מספר ימים בבית חולים בשכם. לאחר מכן, הוחזר למעצר בכלא הרש"פ ונכון למועד כתיבת שורות אלו הוא עדיין במעצר בכלא הרש"פ ומצבו אינו ידוע. להערכתנו יתכן כי מעצרו של עטרי נועד לאפשר לו להעביר (מרצון או מאונס) תיקי מקרקעין מקוריים ממשרדי המנהל האזרחי לידי הרש"פ כדי לסכל עשרות עיסקאות, והוא מוחזק למעשה על ידי הפלסטינים כדי לנקות את שמו בעיני מעסיקיו הישראלים.

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו