בקטנה על המחקר

אחת מזרועות המאבק הפלסטיני היא מניעת מכירת אדמות פלסטיניות ליהודים. בשביל זה, פועלות במנגנוני הביטחון הפלסטינים מספר מחלקות שונות העוסקות בסיכול עסקאות, באיתור מוכרים פלסטינים, חקירות, עינויים ואף חיסול מוכרי קרקעות כדי להרתיע פלסטינים המעוניינים למכור את אדמתם ליהודים.

מנגנוני הביטחון הפלסטינים פועלים במגוון דרכים לאיתור מוכרים פלסטינים. אחת מהן היא השגת מידע מתוך המנהל האזרחי על פלסטינים המבקשים לטפל ברישום אדמות שבבעלותם. מנגנוני הביטחון הפלסטינים גורמים לפקידים פלסטינים במפקדות התיאום והקישור במנהל האזרחי, לשמש כמקורות מידע ולדווח להם על פלסטינים שהגיו לקבל שירות והעלו חשד.

הפקידים הפלסטינים המתגוררים בשטחי A או B תחת הרשות הפלסטינית, משתפים פעולה מרצון או מאונס עם מנגנוני הביטחון. יש לנו עדויות רבות לכך, אך מטבע הדברים, פלסטינים שנחקרו ועונו, וישראלים המעורבים בעסקאות מקרקעין, חוששים לחייהם ונמנעים מלפרסם ברבים את מה שאירע להם. במחקר שלנו אנחנו מביאים על קצה המזלג הסבר על אופן הטיפול בעסקאות מקרקעין ביהודה ושומרון, ועל אירועים בהם מעורבים עובדי המנהל האזרחי בהעברת מידע על מוכרי קרקעות פלסטינים למנגנוני הביטחון הפלסטינים.
לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו