אנרכיסטים נגד הגדר

המחקר הראשון שלנו בארגון, הגענו אליו במקרה וחשפנו לציבור ולמערכות המדינה תמונה עגומה על פגיעה בחיילי צה"ל ובתדמית של מדינת ישראל בעיני העולם.
לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו