המטרה - להשמיד את ישראל

פעילת 'זכויות אדם' חושפת מול המצלמה את המטרה האמתית