שוברים שתיקה – כך עובדת השיטה

 

במהלך השנים האחרונות שלחנו מטעמנו מספר חיילים משוחררים למסור עדות ל'שוברים שתיקה'. מניתוח צורת התשאול, סוג המידע שנאסף ע"י תחקירני הארגון והרלוונטיות שלו למטרות המוצהרות של הארגון, עולה חשש שהעדויות לא נועדו לבחון רק את היחס שמעניקים חיילי צה"ל לאוכלוסייה הפלסטינית, אלא מעבר לכך.

ניתחנו את העדויות שנגבו מפעילי 'עד-כאן', וגילינו שהעדים מתושאלים על פעילות צה"ל בגזרות השונות, על נהלים מבצעיים של צה"ל, על פריסת ומיקומי הכוחות, על שיטות פעולה מבצעיות, טכנולוגים על אמצעים מסווגים, על מערכות אמל"ח ושיטות הפעלה שלו, על תפקידי יחידות וסדרי גודל של כוחות.

מידע זה סותר לגמרי את מטרתו המוצהרת של הארגון, שאמור לכאורה לאסוף עדויות על התנהגות בלתי הולמת כלפי אוכלוסייה פלסטינית בלבד.

תחקירני הארגון מאתרים עדים פוטנציאליים בסיורים, דוכני ההסברה, חוגי הבית והרצאות. לדברי פעילים בארגון, הם מעודדים חיילים להעיד, גם אם לא נתקלו במקרים חריגים או בהתנהגות לא הולמת.

לאחר יצירת קשר ובירור ראשוני על שירותו הצבאי של העד, מתאמים פגישה במשרדי הארגון או במקום ניטרלי. העדויות נגבות על-פי רוב בצורה אנונימית, כאשר העדות מוקלטת בשני חלקים. בהקלטה הראשונה מוקלט התאריך, מקום מסירת העדות, שם העד ושם היחידה בה שירת, ובהקלטה השנייה מוקלטת העדות עצמה. ההקלטה השנייה עוברת לתמלול אצל ספק חיצוני ואחר כך עובדי הארגון עורכים את העדות, כך שתכיל רק את הקטעים שהארגון מעוניין לפרסם. רק הקטעים לפרסום נשלחים לצנזור הצבאי לאישור לפני פרסום. שאר החומר כולל מידע מסווג נשמר במחשבי הארגון בשרתים מאובטחים.

כדי שהחייל שמוסר עדות לא יחשוד מסבירים לו את הצורך בהצלבת מידע לטובת אימות העדות, או בתירוצים אחרים. כמו במקרה שבו מסר אחד התחקירנים שלנו עדות לרון זיידל, ראש מחלקת איסוף עדויות:

"...אני לא יודע אם לך הסבירו. אני לא יודע, אבל חלק מהדברים שאנחנו שואלים זה כאילו, זה בשביל הידע שלנו, אה... זאת אומרת, אה... כאלו פשוט אתה יודע זה בשביל הידע המקצועי שלנו, ובשביל אה... זה ודברים שלפעמים יש להם אה... זה שיש להם חשיבות שקצת קשה לראות אותו. כאילו כשאתה מסתכל על מקרה בודד, אבל כשאתה בוחן כאילו כמה עדויות של כמה חיילים, אז אתה כן יכול לראות דברים. בגלל זה כאילו אה... יש שאלות שייראו לך לא רלוונטיות אז אם זה יראה לך מוזר כאלו למה אני שואל אז זאת אומרת,  אה... אז אנחנו נסביר לך"

 

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו