מחקר - בקשה לפסילת מפלגת רע"ם

מפלגת רע"ם משמשת כזרוע פוליטית של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית בישראל והיא נשלטת על ידה בצורה מלאה.

לתנועה האסלאמית רשת ענפה של עמותות וחברות הפועלות לממש את תפיסת עולמה האסלאמית של התנועה, בהתאם לפועלן של תנועות האחים המוסלמים במגוון מדינות ערב ומדינות מערביות.

בראש התנועה האסלאמית עומדת מועצת השורא המנהלת את מוסדות התנועה וממנה את אנשיה, ביניהם את חברי הכנסת של רע"ם. חלק מארגוני התנועה מקיימים קשרים עם ארגוני חמאס מוכרזים, והתנועה מעבירה סיוע בהיקפים כספיים עצומים למדינות המוגדרות בחוק כמדינות אויב, לרצועת עזה ולארגונים המוכרזים בישראל מחוץ לחוק.

לפחות אחת מהעמותות של התנועה קיבלה לאורך שנים כספים מארגונים שהוכרזו כקרנות מימון של חמאס בחו"ל, ומערכת הבטחון החרימה בשל כך את כספי העמותה. בראש העמותה עמד עד לאחרונה מי שכיום עומד בראש הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית – שייח' צפוות פריג'. לאורך השנים הביעו ראשי התנועה האסלאמית תמיכה בטרוריסטים ובנציגים של ארגון הטרור חמאס.

בשנים האחרונות קיבלה מפלגת רע"ם לגיטימציה ציבורית כשותפה במגרש הפוליטי בישראל ואף בקואליציה ובממשלה.
מחקר זה נועד להראות כי המפלגה היא זרוע פוליטית של התנועה האסלאמית הנשלטת על ידה בצורה מלאה, וככזו יש לראות את פעילותה של המפלגה בהקשר של פעילות התנועה כולה, שכן היא חלק מרשת ארגונים מנוהלים ומתואמים הפועלים לטובת מטרה כללית אחת עליונה.

הלגיטימיות של המפלגה לקחת חלק בפוליטיקה הישראלית צריכה להיבחן במבחן הלגיטימיות של התנועה האסלאמית לפעול, בהתחשב בסך פעולותיה וקשריה, ולא כמנותקת ועומדת בפני עצמה.