משקרים לציבור

מההתכתבויות הפנימיות הבנו שלאורך השנים הלכו והקצינו עמדות הארגון, חלק בצורה גלויה וחלק מוצגות בפומבי באופן מעורפל או חלקי, ורק ההתכתבויות הפנימיות הן עולות רדיקאליות וברורות יותר. הנה הן לפניכם:

הארגון תומך בצורה גלויה בזכות השיבה של הפלסטינים לתחומי ישראל. לאורך השנים פעילים מהארגון מודים שהם תומכים בעבירה על החוק, לדוגמה: באמצעות הכנסת שב"חים, ורואים בעבירות על החוק כצעד לגיטימי במסגרת קמפיינים ופעילויות.

למרות העמדה המוצהרת של הארגון על התנגדות לאלימות, נראה שמדובר בהגדרה סובייקטיבית. כך למשל בסמינריון של הארגון דנו הפעילים בשאלת האפשרות לעיצוב התודעה בישראל ולקיבוע התפיסה כי זריקת אבנים אינה מעשה אלים אלא התנגדות לגיטימית "לא אלימה", תודעה שכבר קיימת ברשות הפלסטינית.

גילינו שפעילי הארגון תומכים בסרבנים ומעודדים סרבנות, אבל הם מקפידים שהתמיכה לא תתפרסם כדי לא לפגוע בתדמית הארגון כי אחד התחומים המשמעותיים שמשקיעים בו הוא מפגשים עם אנשי חינוך ותלמידים לקראת גיוס. בארגון חוששים שאם יתפרסם שהם תומכים בסרבנות הכניסה למוסדות חינוך אלו תיאסר.

 

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו