BDS ודה-לגיטימציה

כמו שאר הארגונים האנטי ישראליים, גם לוחמים לשלום לוקחים חלק בקמפיין הדה-לגיטימציה נגד ישראל.

ב2011 עתר הארגון בשיתוף ארגונים נוספים  לבג"ץ על התנהלות צה"ל במבצע 'עופרת יצוקה'. אותם ארגונים האשימו את החיילים בירי ללא אבחנה ובצורה לא מידתית כנגד אוכלוסייה חפה מפשע.

ארגון לוחמים לשלום מצהיר שאינו חבר בארגוני BDS ושאין לו עמדה רשמית בנושא, ולמרות זאת, בתגובה להחלטה של להקת "Of Montreal"", לבטל בספטמבר 2018 את הופעתה בארץ, אמר הארגון "נראה כי זהו מחיר נוסף אותו משלמת החברה הישראלית על הכיבוש ומעשי הצבא בשטחים. מעודד לראות כי הדברים לא זוכים לאדישות בעולם".

בנוסף, תוך כדי הפעילות של התחקירנים שלנו בתוך הארגון ובשיחות אישיות עם הפעילים, גילינו שחלק גדול מהפעילים תומך בחרם כלשהו על ישראל, אך הדבר לא בא לידי ביטוי בצורה פומבית בגלל המטרות המוצהרות של הארגון.

ככל הנראה, בפגישות עם אנשים בעלי השפעה, פוליטיקאים מהארץ ומהעולם, תורמים ועוד, מוצגות עמדות קיצוניות יותר המצדדות בחרם על ישראל, השקפות שלא באות לידי ביטוי כלפי חוץ כדי להעמיד פנים של ארגון מתון.

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו