פאודה גרסת המציאות | חלק ראשון

תכנית ההשתלטות של הרשות הפלסטינית על שטחי C

במבצע מורכב ביותר, הצלחנו להחדיר תחקירנים לתוך משרדי הרשות הפלסטינית. 

הגענו לדרגים בכירים מאוד והוצאנו מהם את כל מסמכי התכנית הסודית להשתלטות על שטחי C והקמת מדינה פלסטינית.

גילינו מי היוזם, מי הגופים המממנים ומה המטרה הסופית.