אנו, אזרחי המדינה דורשים:

חשיפת המקורות האנונימיים של הארגון.
פרסום התנצלות של הארגון בפני החיילים ששמם הוכתם.

חקירת הקשר עם המדינות הזרות שמעורבות במימון העדויות של הארגון.

מפסיקים את השקרים של שוברים שתיקה

שומרים על חיילי צה"ל!