הקוד האתי האנטי-ישראלי של NDC

הקרן פרסמה קוד אתי ועקרונות פעולה, והיא דורשת מכלארגון שמקבל ממנה מימון:', להתחייב אליו. הקוד מכיל את את ההנחיות הבאות:

  • חובה ליישר קו עם האג'נדה הלאומית הפלסטינית, ללא שום נורמליזציה עם הכובש (=ישראל), לא ברמה הפוליטית-ביטחונית ולא ברמה התרבותית או בענייני פיתוח.

  • מחויבות לבצע רק פעולות שלא יפגעו במאמץ הפלסטיני להקמת מדינה ולממש את זכות השיבה של הפליטים לבתיהם המקוריים ע"פ החלטת האו"ם 194.

  • מחויבות לקמפיינים של חרם כלכלי, תרבותי ואקדמי על ישראל (BDS).

  • מחויבות לפעילות נגד נורמליזציה עם ישראל.

  • מחויבות לניטור ומעקב על פעולות שישראל עושה ביהודה ושומרון.

  • מחויבות להילחם נגד "הכיבוש" כשהמיקוד הוא על פעילות בירושלים ובשטחי C.

 

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו