השיחות שלנו עם נציגי NDC

בשיחות שערכו התחקירנים שלנו עם נציגי NDC הם אישרו שהעבירו כספים לשוברים שתיקה. מדובר במענק המכוון לארגונים ישראלים בלבד מגורם בשוויץ, ככל הנראה מדובר בגורם ממשלתי. יש לציין, כי ראינו שהתמיכה לארגונים הישראליים הגיעה משבדיה. יכול להיות שמדובר בטעות או במימון נוסף על המענק השוודי.

נציג NDC  פירט והסביר לנו: "הגיע מענק מיוחד משוויץ במיוחד עבור מוסדות זכויות אדם. היא (התמיכה) היחידה שהכנסנו בה את הישראלים, כלומר ארגונים ישראלים ופלסטינים. וזה לבקשת השוויצרים כמובן"

כשהתחקירן שלנו אמר לנציג ש"ראינו באתר שלכם קוד התנהגות. כתוב שכל ארגון שרוצה לקבל מכם מענק, עליו לעמוד בכל הוראות קוד ההתנהגות. האם אלו תנאים בסיסיים ועלינו לעמוד בכולם?" הנציג ענה בצורה חד משמעית "כן, אלו בסיסיים". רק נזכיר שמדובר על תמיכה ב,BDS  קידום קמפיין אנטי-נורמליזציה עם מדינת ישראל, תמיכה בזכות השיבה ועוד. ראה כאן (קישור לבאנר הרלוונטי).

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו