דרישות שקיפות

ומסירת מידע לרשות הפלסטינית

הקרן מחייבת את הארגונים הפלסטיניים שהיא מממנת לפעול בשקיפות מלאה מולה ומול הרשות הפלסטינית, כולל הערכה וניטור של פרויקטים קיימים וחדשים.

מה שמעלה באופן מתבקש את השאלה - האם גם הארגונים הישראליים מחויבים לפעול בשקיפות ולמסור מידע לרשות הפלסטינית??

צריך לזכור שאחד הארגונים הוא שוברים שתיקה שאוסף מידע על פעילות צה"ל וגובה עדויות מחיילים על שירותם הצבאי. איך יכול ארגון כזה לקבל מימון נרחב מקרן פלסטינית שמציבה כתנאי למימון חובת מסירת מידע לרשות הפלסטינית?

לכאורה באופן זה, מידע בטחוני שמוסרים חיילי צה"ל לשוברים שתיקה, עלול להגיע באופן זה לידיים עוינות ולסכן את ביטחון ישראל.

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו