סיפורו של ז'

המקרה של ז', איש עסקים ממזרח ירושלים הוא דוגמא להעברת מידע פיזי מהפקידים במנהל האזרחי לביטחון המסכל הפלסטיני.

ז' הגיע למת"ק רמאללה כדי לטפל ברישום בעלות על קרקע שבבעלותו באזור ירושלים. הוא הגיש מסמכים לפקיד הרישום ועזב את המקום. למחרת, קיבל טלפון ממספר חסום, ומהצד השני של הקו היה איש הביטחון המסכל, שהזמין אותו לחקירה באחד ממתקני הביטחון המסכל באזור רמאללה. כשהגיע לחקירה לאחר מספר ימים, הוא נשאל למה ניגש למנהל האזרחי לטפל ברישום הבעלות על שמו, והובהר לו שהוא חשוד בכוונה למכור קרקע ליהודים, למרות שהוא כלל אינו נתין של הרשות הפלסטינית. לאחר שז' הכחיש את החשדות נגדו, הוצג לו המסמך אותו מסר כמה ימים קודם לפקיד הרישום במת"ק רמאללה.

מדובר במקרה חמור במיוחד, שכן ברור כי מידע אישי וחסוי הועבר מתוך מת"ק רמאללה אל מנגנוני הביטחון הפלסטינים, ולא הייתה בידם אפשרות אחרת להגיע אל המידע הרגיש.

כדי להגן על בטחונו האישי של ז', איננו יכולים לפרסם פרטים נוספים, אך בידינו תיעוד בו הוא מגולל את מה שאירע, ואף תצהיר חתום בפני עו"ד על נכונות הדברים. חלקים מעדותו פורסמו בתחקיר שפורסם בערוץ 13 במרץ 2021.

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו