שוברים שתיקה אוספים מידע מסווג?

שוברים שתיקה טוענים שהם מתחקרים חיילים במטרה לחשוף פשעים של ישראל נגד פלסטינים ולשמור על זכותם. מטרה לגיטימית לכאורה, אך תחקירן שלנו חדר אליהם וחשף תמונה מדאיגה. אנשי 'שוברים שתיקה' אוספים מהחיילים מידע על מיקומים, אמל"ח ושיטות פעולה סודיות שכלל לא נוגעות למטרות הארגון ועלולות לגרום להדלפת מידע סודי מצה"ל לידי גורמים עויינים בעולם.