כספים זרים

לשוברים שתיקה יש קשרים הדוקים עם ממשלות זרות ברמת אינטימיות גבוהה ביותר. הארגון מקבל מימון מממשלות וארגונים זרים, כולל פלסטינים. בחלק מהמקרים חתם הארגון על חוזים לאיסוף עדויות על פעילות צה"ל בתמורה למימון שיקבל מאותם גופים.

בנוסף, מקיים הארגון קשרי עבודה עם ארגונים פלסטיניים כמו PSCC, הגוף המתאם את ההפגנות הפלסטיניות האלימות המתרחשות מידי שבוע במספר מוקדי חיכוך עם צה"ל ביהודה ושומרון. עובדות אלו מעלות את החשש שמידע צבאי מסווג עלול להיות לעבור מ'שוברים שתיקה' לגורמים מחוץ לישראל, ידידותיים או עוינים.

 

לקבלת עדכון פעילות

לקבלת העדכון החודשי שלנו