תודה לך!

אנחנו מודים ומעריכים (ואפילו קצת מעריצים) אותך על שלקחת חלק,

נכנסת מתחת לאלונקה והחלטת לתרום להגנה על חיילי

צה"ל ועל חוסנה של מדינת ישראל.


פשוט כל הכבוד!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube