תודה לך!

אנחנו מודים ומעריכים אותך על שלקחת חלק,

נכנסת מתחת לאלונקה והחלטת לתרום להגנה על חיילי צה"ל
ועל חוסנה של מדינת ישראל.


פשוט כל הכבוד!