מפסיקים את השקרים של שוברים שתיקה

מגינים על חיילי צה"ל!

אנו, אזרחי המדינה דורשים:

1. חשיפת המקורות האנונימיים של הארגון.

2. תביעת דיבה בשם החיילים שהוכפשו ע"י השקרים.
3.
פרסום התנצלות של הארגון בפני החיילים ששמם הוכתם.