עד כאן! צעירים למען ישראל. (ע"ר)
ת.ד 4002 אריאל, מיקוד 4070009
טלפון: 02-5828188
  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube

ארגון 'תעאיוש' פועל מזה כ-19 שנים באופן מוצהר עבור הפלסטינים תחת הכותרת של 'ארגון זכויות אדם' וממקד את פעילותו בעשור האחרון באזור דרום הר-חברון.

פעילות הארגון מאופיינת בעיקר בליווי פלסטינים לאדמות שהגישה אליהם נאסרה ע"י צה"ל, עליהן הם טוענים לבעלות או לזכויות. ליווי זה נעשה במטרה לספק "מטריית הגנה" לפלסטינים מפני כוחות הביטחון הישראלים, לסייע להם להפגין נוכחות בשטח ובכך להפריע לשגרת החיים באזור,תוך כדי יצירת חיכוך קבוע עם כוחות הביטחון והמתיישבים היהודים ולתעד את תגובת כוחות הביטחון לצרכים משפטיים.

'תעאיוש' משמש כארגון שטח הפועל יחד ועבור מספר ארגונים אנטי-ציוניים מישראל ומחו"ל, בעיקר בגזרת דרום הר חברון. כך למשל, מסייע הארגון להפקת וליווי הסיורים של ארגון 'שוברים שתיקה' בדרום הר חברון, כאשר בתמורה מממנים ב'שוברים שתיקה' הסעות של הארגון לפעילויות הקבועות שלו בשבתות ואף משלם לחלק מפעילי 'תעאיוש'.

במסגרת שיתופי הפעולה שמקיים הארגון, פעיליו מאתרים פלסטינים הטוענים לזכויות על אדמות בקרבת ישובים ישראלים או בתחומי שטחי אש של צה"ל ואף משכנעים פלסטינים לטעון לזכויות, גם אם אינן קיימות ומנחים אותם לתעד כניסה לאדמות ללא היתר ולתעד את תגובת כוחות הביטחון. הגעת הפלסטינים לאדמות נעשית בהנחיית ובהכוונת 'תעאיוש', כאשר מידי שבת נקבעת רמת האגרסיביות של החיכוך עם כוחות הביטחון, לעתים אף בניגוד לרצונם של הפלסטינים. התיעוד משמש מאוחר יותר לטובת הגשת עתירות ותביעות משפטיות. במקרה בו נעצרים פעילי הארגון או הפלסטינים, דואג ארגון 'שומרי משפט – רבנים לזכויות אדם' לסייע משפטית וכספית בשחרורם ממעצר.

במסגרת שיתופי הפעולה שמקיים הארגון, פעיליו מאתרים פלסטינים הטוענים לזכויות על אדמות בקרבת ישובים ישראלים או בתחומי שטחי אש של צה"ל ואף משכנעים פלסטינים לטעון לזכויות, גם אם אינן קיימות ומנחים אותם לתעד כניסה לאדמות ללא היתר ולתעד את תגובת כוחות הביטחון. הגעת הפלסטינים לאדמות נעשית בהנחיית ובהכוונת 'תעאיוש', כאשר מידי שבת נקבעת רמת האגרסיביות של החיכוך עם כוחות הביטחון, לעתים אף בניגוד לרצונם של הפלסטינים. התיעוד משמש מאוחר יותר לטובת הגשת עתירות ותביעות משפטיות. במקרה בו נעצרים פעילי הארגון או הפלסטינים, דואג ארגון 'שומרי משפט – רבנים לזכויות אדם' לסייע משפטית וכספית בשחרורם ממעצר.

במהלך המחקר תועדו גם קשרים ישירים והעברת מידע מפעילים בכירים ב'תעאיוש' לבין מנגנוני הביטחון הפלסטינים, במטרה לסכל פעילות של פלסטינים שאינה לרוחם של פעילי 'תעאיוש', כגון מכירת קרקעות ליהודים, אף במחיר של פגיעה בחיי אדם (כפי שנחשף בתחקיר 'עובדה', 7.1.2016).

לאורך השנים נעצרו, נשפטו ולעתים אף נכלאו מספר פעילים מהארגון, בשל פעילותם ב'תעאיוש'. הבולט שבהם הנו עזרא נאווי ששימש כ'רוח החיה' של הארגון, בעל עבר פלילי עשיר והרשעות רבות ומגוונות.

למרות שנות פעילותו הרבות, הארגון אינו רשום כישות משפטית במדינת ישראל או מחוצה לה, ובכך אינו מדווח לרשויות המס ולרשות התאגידים על פעילותו הכספית. יחד עם זאת, הארגון קיבל לאורך שנות קיומו כספי תרומות מהארץ ומחו"ל בהיקפים גדולים, לעיתים ישירות ולעיתים דרך ארגונים ששימשו עבורו כצינורות לקבלת הכספים, כאשר מספר מצומצם של פעילים בכירים מטפלים בכספי הארגון תחת שמירה על מעטה סודיות. עובדות אלו מעלות חשד סביר להלבנת הון ועבירות מס.

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • הורדה (1)